Comerç internacional

Gestió duanera i fiscal del comerç exterior (Curs focalitzat)

Objectius:

· Identificar les principals característiques i les funcions de les duanes i interpretar i aplicar el TARIC així com les principals característiques i l’operativa de càlcul del valor en duana d’importació, del valor base IVA d’importació i dels diferents drets d’importació.
· Conèixer les principals característiques i l’operativa dels drets i dels ajuts fiscals i
parafiscals a l’exportació
· Conèixer com les principals característiques i l’operativa del despatx duaner d’import/export/trànsit i interpretar i gestionar els seus documents.
· Identificar les principals característiques i l’operativa dels règims duaners especials així com les principals característiques i l’operativa de les compres – vendes intracomunitàries i interpretar i gestionar els seus documents.

Temari:

1. Duana i aranzel comunitari (TARIC).
2. Duana i drets d’importació: drets aranzelaris, IVA a la importació, contingents, drets antidumping - antisubvenció, exaccions reguladores, Impostos especials a la importació.
3. Duana, drets d’exportació i ajuts fiscals i parafiscals a la exportació (restitucions,
exempcions d’IVA a exportacions i serveis connexos, règim especial d’IVA d’exportadors, consorcis d’exportació i deduccions en la quota de l’impost de societats).
4. Despatx duaner d’import-export: DUA, factura duanera, DV1, C-5 i C-31.
5. Règims duaners especials: importació temporal, RPA, RPP, àrees exemptes (zones franques, dipòsits francs i dipòsits duaners).
6. Gestió del comerç intracomunitari : IVA intracomunitari, intrastat, model 349.
7. Casos pràctics de gestió duanera i de gestió del comerç intracomunitari :
- Interpretació del TARIC, DUA, DV1, C-5 i C-31.
- Càlcul de valor en duana, valor base IVA, drets duaners i IVA a la importació.
- Complementació de Model 330 d’IVA, Intrastat i Model 349.

Durada:

15 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.