Producció i logística

Gestió dels estocs i dels magatzems (Curs focalitzat)

Objectius:

Analitzar els diferents sistemes de gestió d'estocs i ogranització de magatzems. Desenvolupar la planificació de les necessitats de materials i accedir a les claus de la localització dels magatzems.

Temari:

Com ajudar a la nostra tresoreria amb una gestió correcta dels estocs
• Factors influents a l'hora de tenir estocs
• Tipologies d'estocs
• Gestió dels estocs
• Models de càlcul dels estocs: 'MRP'

Com fer del nostre magatzem un centre de beneficis
• Funcions i organització del magatzem
• Recursos i equipaments del magatzem
• Noves tecnologies a la gestió de magatzems

Durada:

8 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.