Habilitats directives i personals

Sense temps per perdre (Curs focalitzat)

Objectius:

El temps és limitat, molt valuós i condiciona l’eficàcia i l’eficiència de qualsevol projecte. Per tant, hem d’optimitzar-lo adequadament.
Aquesta formació pretén:
- Facilitar l'adequada administració del temps, i per tant del seu exercici professional, en funció dels seus objectius específics a curt, mitjà i llarg termini.
- Detectar i eliminar o reduir els "Lladres del Temps" que interfereixen en el seu acompliment professional.
- Optimitzar el rendiment i els resultats amb una eficient gestió de les tasques.
- Transmetre eines pràctiques i senzilles d'aplicació immediata, que ens permetin millorar la nostra gestió del temps.

Temari:

1. La Importància del temps a la nostra vida (personal i professional)
2. La concentració; ingredient imprescindible de l'eficiència
3. La rellevància de l’actitud a la gestió del temps. Canvi d’hàbits
4. L’energia mental. Començar el dia positivament
5. Objetius: La seva importància. Requisits que han de tenir
6. Anàlisi de la utilització del nostre temps. Aprofitament del nostre temps
7. Reflexions sobre la nostra utilització del temps
8. Planificació i programació: El seu impacte. Plans mensuals, setmanals i diaris
9. Establiments de prioritats
• Avantatges d’establir prioritats
• Principi de Pareto (80/20): el 80% dels nostres resultats depenen del 20% del nostre temps
• Diferenciació entre urgent i important
• Mètode A/B/C/D: Sistema pràctic per a establir prioritats
• Comenci pel que és important i incòmode
• Importància i aprofitament de la seva corba de rendiment
10. La necessitat de dedicar suficient temps a "sortir al balcó" per aconseguir perspectiva i energia
11. Factors que afecten a la correcta gestió del temps
12. La procrastinació (Postergació), el seu impacte i com evitar-la
13. Ineficiències en la gestió del temps (interrupcions, telèfons, e-mails, desordre de l’oficina, viatges…)
14. Els lladres del temps i com tractar-los
15. L’adient delegació de funcions i tasques
16. Eficàcia en la gestió de reunions
17. El paperam, com gestionar-lo
18. La necessària dedicació de temps a la nostra pròpia reflexió
19. Aplicació pràctica dels coneixements i habilitats sobre la gestió del temps a la nostra vida
20. Síntesi, conclusions i pla d’acció
• Desenvolupament del pla d’acció de millora individual amb els temes a aplicar d'immediat a la pràctica.

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.