Producció i logística

Gestió de les compres i aprovisionaments (Curs focalitzat)

Objectius:

Desenvolupar estratègies d’optimització de la gestió de les compres i els aprovisionaments aplicades a la selecció de proveïdors, la negociació i la subcontractació.
Conèixer i analitzar les aportacions de la compra electrònica i la seva implantació a l’empresa.

Temari:

1. Selecció de proveïdors
2. Negociació de les compres
3. Subcontractació (Outsourcing)
4. Compra electrònica (e-Purchasing)
5. Role-playing: “Negociació de les compres”

Durada:

8 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.