Producció i logística

Gestió de la producció i dels processos (Curs focalitzat)

Objectius:

Optimitzar la gestió de la producció mitjançant el desenvolupament de la planificació i el control de la mateixa i introduir-se en els sistemes de producció alleugerida (lean manufacturing) i de manteniment productiu total (total productive maintenance – TPM).

Temari:

Com incrementar la productivitat de l'empresa
• Estratègies de la gestió de producció
• Tipologia de processos de producció
• Planificació i programació de la producció
• Càlcul OEE: eficiència global dels equipaments


Com assegurar la fiabilitat i disponibilitat dels nostres equips
• Tipologies de manteniment
• Evolució del manteniment
• Implantació del TPM (manteniment productiu total)

Durada:

16 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.