Producció i logística

Com ser més ràpids i fiables en el nostre servei (Curs focalitzat)

Objectius:

El servei és una altra de les fonts d'avantatge competitiu. Avui en dia les empreses cal que siguin fiables i que tinguin uns costos ajustats, però tot això ha d'anar acompanyat d'un servei impecable, que farà que els nostres clients es fidelitzin encara més a la nostra empresa i als nostres poroductes i/o serveis. Ser àgil i ràpids en el servei és primordial.

Temari:

1- Gestió del transport
2- Distribució física
3- Lean logistics: el paradigma lean aplicat a la logística
4- Noves tecnologies aplicades a la distribució

Durada:

8 hores.

Drets d'inscripció:

Periode d'inscripció pendent d'obertura.