Home >> Informaciˇ institucional >> Mem˛ria d'activitats
Memòria d'activitats


Document que recull totes aquelles activitats que la Cambra de Comerç de Sabadell dur a terme en els diferents àmbits d'actuació d'aquesta durant el decurs de l'any.

Document AcrobatMemòria d'activitats corresponent a l'any 2009 (4.96 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2008 (70.8 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2007 (36.5 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2006 (53 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2005 (25 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2004 (30 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2003 (12 MB)
Document Acrobat Memòria d'activitats corresponent a l'any 2002 (12 MB)
 Memòria d'activitats corresponent a l'any 2001 (3.5 MB) 

 

 

Més informació

Informació institucional
A/e: marqueting@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255