Home >> Informació institucional >> Recurs Cameral Permanent >> Pagament de liquidacions d'RCP
Pagament de liquidacions d'RCP


 

Per efectuar el pagament de les liquidacions del Recurs Cameral Permanent, a través d’aquesta web, disposa de les següents opcions:

Tarja de crèdit/dèbit

Domiciliació bancària

Més informació

Informació institucional

Recurs Cameral Permanent
A/e: recaptacio@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 257