Home >> Programes i estudis >> Mem˛ria econ˛mica
Memòria econòmica


Memòria econòmica de la demarcació


La Memòria econòmica s'elabora anualment i recull les dades econòmiques i socials més importants i recents de la demarcació, amb quadres estadístics i desglossaments per municipis (població, nombre d'empreses, estructura econòmica sectorial, parc de vehicles, indicadors de construcció i consums, dades d'ensenyament i sanitat, etc.).

 

Document AcrobatMemòria econòmica corresponent a l'any 2009
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2008
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2007
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2006
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2005
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2004
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2003
Document Acrobat Memòria econòmica corresponent a l'any 2002
 Memòria econòmica corresponent a l'any 2001

Amb la col·laboració de:

 

Memòria econòmica de Catalunya

 

La Memòria econòmica fa balanç de l'evolució econòmica de l'any i és on es recullen les dades econòmiques més rellevants de Catalunya:

Any 2009

Document Acrobat Memòria econòmica de Catalunya
Document Acrobat El marc exterior de l'economia catalana
Document Acrobat Factors de competitivitat
Document Acrobat L'economia catalana
Document Acrobat Estudi monogràfic: El sistema català d’innovació. Reptes i orientació de les polítiques públiques

Any 2008

Document Acrobat Memòria econòmica de Catalunya
Document Acrobat El marc exterior de l'economia catalana
Document Acrobat Factors de competitivitat
Document Acrobat L'economia catalana
Document Acrobat Estudi Monogràfic: La internacionalització de l'empresa catalana

 


Més informació

Economia i estudis
A/e: estudis@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 255