NEWSLETTER

L'informatiu de la Internacionalització

La Tricameral

Suggeriments

ACTUALITAT INTERNACIONAL

Nova llei a Mèxic sobre impostos generals d'exportació i importació

A partir de l'1 de juliol les operacions de comerç exterior del país, que signifiquen més de 500.000 milions de dòlars a l'any, han de complir amb la nova Llei d'Impostos Generals d'Importació i Exportació, mitjançant la qual Mèxic adoptarà els recents codis internacionals per a classificar mercaderia. L'ajustament permet identificar millor els productes que s'importen i exporten, ja que la tecnologia i innovació han fet a la mercaderia més sofisticada, hi ha aparells multifuncionals i amb característiques que no es van considerar en els canvis més recents, pel que en aquesta nova legislació es consideren classificacions que abans no es tenien. La identificació de les mercaderies es fa a través d'un codi numèric de vuit dígits anomenat fracció aranzelària, seguit de la seva descripció, unitat de mesura a més de que poden estar precedits per secció, capítol o subpartida. Els canvis impliquen també l'alinear a les noves disposicions normatives els contingents d'importació i els acords de lliure comerç que Mèxic ha signat amb altres països. Tot l'anterior, a fi de complir amb el compromís internacional pel qual a partir de 2007 tots els països que formen part de l'Organització Mundial de Duanes segueixin les regles que fixa el Comitè de Nomenclatura del Conveni Internacional del Sistema Harmonitzat de Designació i Codificació de Mercaderies.