Si no veieu correctament aquest missatge feu clic aquí
 

Suport a la Competitivitat Industrial

Ajuts 2017 a la inversió industrial

Us informem de la publicació d'una nova convocatòria d'ajuts a la inversió industrial que formen part dels Programes de Reindustrialització i Foment de la Competitivitat Industrial. Aquests ajuts s'obtenen com a préstec reemborsable.

Com funcionen?

Es financen actuacions a un tipus d'interès de l'1,575% fins al 4%, amb un període de devolució de fins a 10 anys.

Despeses finançades

 

 

· La creació d'establiments: obra civil, edificació i aparells i equips de producció.
· El trasllat i ampliació d'establiments, la millora o modificació de línies de producció ja existents: obra civil, edificació, aparells i equips de producció, enginyeria de procés de producció, despeses de personal o consultoria en redisseny de processos.
Les implementacions de tecnologies poden formar part de les inversions de cadascuna de les tipologies anteriors.

Finançament La inversió mínima es fixa en 100.000 € i el préstec serà, com a màxim, del 75% del pressupost a finançar.
Terminis


La presentació de sol·licituds s'inicia el 30 de maig i finalitza el 17 de juliol de 2017.
La realització de les actuacions ha de ser des de l'1 de gener de 2017 fins a un màxim de 18 mesos a partir de la data de concessió.

A la Cambra trobareu un servei integral en ajuts i deduccions en R+D+i i inversió industrial amb el que trobarem la millor opció per a la vostra empresa. Recordeu que, si esteu treballant en algun projecte d'R+D+i, enguany el CDTI atorga ajuts en forma de subvenció que no caldrà retornar.

+ informació

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260
Seguiu-nos a:
Facebook Cambra Sabadell Twitter Cambra Sabadell Linkedin Cambra Sabadell Instagram Cambra Sabadell

Tot el que t'imaginaves per a la teva empresa i més

Canvi d'adreça || Baixa