Si no veieu correctament aquest missatge feu clic aquí
 

Ajuts R+D+i

Programa d'inversions empresarials d'alt impacte 2017

Us informem de la convocatòria d'ajuts per a projectes d'inversió ubicats a Catalunya i que es considerin d'alt impacte. Es tracta de projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació d'ocupació, així com de creació o ampliació de centres d'R+D, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com en procés d'establir-s'hi.

Projectes que se'n poden beneficiar

a) Creació d'ocupació (mínim 15 nous llocs de treball o 50 a centres de serveis).

b) Inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat (a partir de 2 M d'€).

c) Creació de centres d'R+D+i o ampliació de centres ja existents. Amb un mínim de 8 llocs de treball vinculats a l'activitat d'R+D+i o bé un mínim de 5 llocs de treball i una inversió en equipament de 500.000 €, mínim.

d) Recerca industrial i Desenvolupament experimental (R+D), amb una despesa mínima d'1 M d'€.

e) Inversió en actius fixes d'empreses en concurs de creditors del sector industrial, despesa mínima de 200.000 euros.

f) Projectes estratègics per l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses, l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat.

Conceptes subvencionables

Despeses de personal, costos laborals, maquinària, instal·lacions, inversions, etc. Consulteu-nos segons la tipologia de projecte d'inversió.

Finançament
Subvencions a fons perdut d'entre un 10 i un 25%, en funció del projecte, amb imports que poden arribar fins a 1 M d'€ en alguna de les tipologies d'inversió.
Termini de presentació de sol·licituds
Fins el 18 d'octubre de 2017.


Si esteu interessats en aquesta convocatòria demaneu més informació. Us farem arribar la convocatòria, us assessorarem i donarem suport en la seva tramitació.

+ informació

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
serveis@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260
Seguiu-nos a:
Facebook Cambra Sabadell Twitter Cambra Sabadell Linkedin Cambra Sabadell Instagram Cambra Sabadell

Canvi d'adreça || Baixa