Si no veieu correctament aquest missatge feu clic aquí
 

Elaboració, implantació, manteniment i fiscalització

Gestió de l'emergència. Plans d'autoprotecció i protocols d'actuació

El Catàleg d'Activitats i Centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció a Catalunya, estableix l'obligatorietat de garantir les condicions d'autoprotecció dels centres i activitats afectades, presentar el Pla d'Autoprotecció corresponent a l'Administració pública competent i, entre d'altres, revisar-ho periòdicament.

Més enllà d'aquest catàleg, la llei obliga a tot empresari a assegurar la seguretat del treballador en qualsevol circumstància i situació que pugui trobar-se i/o patir.

Per ajudar a l'empresari, el Servei d'elaboració de Plans de gestió de l'emergència de la Cambra de Sabadell ofereix:

  • Acompanyament pel compliment legal.
  • Tècnics formats a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (Escola de Policia de Mollet del Vallès) i acreditats per la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya.
  • Seguretat i protecció d’acord amb requeriments normatius.
  • Suport en la identificació i definició de les millors mesures i pautes de defensa en cas d'emergència.
  • Llarga experiència. Acreditats en PAU de la primera generació, any 2010.
  • Projecte ajustat a les vostres necessitats.
  • Auditoria de riscos externs.

Tot això a través del formulari que la Cambra ofereix a l'empresa el qual haurà d'emplenar per poder saber si l'activitat que desenvolupa és requerida de forma directa o no a la implantació d'aquestes mesures.

 

+ informació

 

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
consultoria@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 260

Seguiu-nos a:
Facebook Cambra Sabadell Twitter Cambra Sabadell Linkedin Cambra Sabadell Instagram Cambra Sabadell

Canvi d'adreça || Baixa