Ple


El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació i es compon de 35 membres escollits per sufragi universal i directe entre tots els que consten en el cens, i que son representats de l'activitat econòmica de la demarcació, i de 5 membres més escollits entre les propostes de les organitzacions empresarials.

 

Grup 1

Indústries extractives no metal.liques, petroli, energia i aigua  

 • Companyia d'aigües de Sabadell, SA representada pel  Sr. Enric Blasco Gómez

Grup 2

Extracció i productes de metall, productes metàl.lics, maquinària i equips i material de transport.  

Categoria 1: Productes metàl.lics, maquinaria i equips.

 • Industrias Disme, SA, representada pel Sr. Daniel Casadesus Masanell
 • J. Clapé, SA representada pel Sr. Josep Ma. Simó Consola

Categoria 2: Extracció de minerals metàl.lics,metal.lúrgia, construcció de maquinària i equips mecànics, fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics, fabricació de maquinària i material elèctric, material electrònic, aparell s de ràdio, TV  i comunicació, equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió.

 • Löedige España SA, representada pel Sr. Joan Gallego Domedel
 • Sistel SA, representada pel  Sr. Magí Forasté Giravent

Grup 3

Indústries textils, confecció, cuir i calçat 

 • Texdam, SL, representada pel  Sr. Lluís Matas Bertran

Grup 4

Indústries del paper, arts gràfiques  i suports enregistrats 

 • Busquets Gruart, SA, representada pel Sr. Pere Busquets Artigas

Grup 5

Indústries químiques, cautxú i plàstic

 • Detergentes Iberjas, SL, representada pel  Sr. Josep Argemí Santamaria
 • Moldiplast SL, representada pel Sr. Leonides Torrecilla Gumbau

Grup 6

Materials de transport 

 • Carrocerías Osmar SL, representada pel Sr. Raül Pont Valls

Grup 7

Fusta, suro i altres manufactureres 

 • Maderas Dachs SA, representada pel Sr. Ramón Gabarró Taulé

Grup 8

Indústries de l'alimentació, begudes i tabac  

 • Mas Avícola, SA, representada pel Sr. Carles Mas Codina

Grup 9

Construcció

Categoria 1: Preparació d'obres; Construcció general d'immobles i obres d'enginyeria civil

 • Construcciones Redós SA representada pel Sr. Ramón Palau Sol
 • Constructora Garrido Martínez SL, representada pel Sr. Melquíades Garrido

Categoria 2: Instal·lacions d'edificis i obres; Acabament d'edificis i obres

 • Atae-88, SA, representada pel Sr. Marià Brunet Mauri
 • Instalaciones J.M.M. Tejada SCP, representada pel Sr. Francisco López Campoy

Grup 10

Comerç i reparacions

Categoria 1: Comerç a l'engròs i intermediaris llevat de vehicles de motor

 • Pulltap's SL, representada pel Sr. Ramón Alberich Ferrer
 • Daunis SA, representada pel Sr. Óscar Daunis Mulet
 • Autotalleres Erasa SRL, representada pel Sr. Josep Manel López Beltran 

Categoria 2: Comerç al detall; altres reparacions; Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor

 • Butsa, SA, representada pel Sr. Antoni Maria Brunet Berch
 • Porta serveis d'òptica SL, representada pel Sr. Josep Ma. Porta Mora

Grup 11

Hosteleria

 • Querol Pérez, Francisco

Grup 12

Transports, emmagatzematge i comunicacions

 • Viatges Iberplan, SA, representada pel Sr. Lluís Bardet Tello
 • Navarro de la Rosa Logística SL, representada pel Sr. Emilio Navarro Hernández
 • Unión Cisternas SCCL, representada pel Sr. Pere Jordi Puig Ysern

Grup 13

Mediació financera

 • Banco de Sabadell, SA, representada pel Sr. Joaquim Badia Casas

Grup 14

Activitats immobiliàries i lloguers, serveis empresarials

Categoria 1: Activitats immobiliàries i lloguers

 • Frank Font Construccions SA, representada pel Sr. Francesc Font Farrés
 • Servicios Colectivos de la Indústria Textil SA, representada pel Sr. Joan Garcia-Planas Marcet
 • Marfina Bus SA, representada per la Sra. Jose Maria Martí Escursell

Categoria 2: Activitats informàtiques, recerca i desenvolupament i altres activitats empresarials

 • La Gestora Cerdanyola SL, representada pel Sr. Luis Sisquella Enjuanes

Grup 15

Altres serveis destinats a la venda

Categoria 1: Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials; Activitats de sanejament públic; Activitats associatives; Activitats recreatives, culturals i esportives; Llars que ocupen personal domèstic

 • Centre Radiològic SBD SL, representada pel Sr. Francisco Abante Berges
 • Corporació Sanitària Parc Taulí, representada pel Sr. Modesto Custodio Gómez

Categoria 2: Educació; Activitats diverses de serveis personals

 • Esec Informàtic Center SL, representada pel Sr. Joaquim Sesé Cortés
 • Fundación del Diseño Textil, representada pel Sr. Antoni Garrell Guiu

Membres elegits per les organitzacions empresarials

 

Sr. Benet Armengol i Obradors

Sr. Antonio Larrosa i Baños

Sr. Josep Llobet i Bach

Sr. Pere Mañero i Valencia

Sr. Joan Marín i García

 

Foto del Ple

 


Clic per a veure la imatge més granMés informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255