Pla Xina


Anualment la Cambra dissenya un pla d’actuació en el mercat xinès en el qual es troben emmarcades totes les activitats organitzades per a les empreses: missions comercials, fires, estudis de mercat, fitxes sectorials, documentació, etc.