Client misteriós telefònic


La majoria dels contactes de l'empresa amb l'exterior es realitzen per telèfon i per això la imatge de l'empresa depèn en gran part de l'ús que en fem. El servei client misteriós telefònic té per objectiu avaluar d'una forma fàcil i ràpida la gestió de les trucades entrants a l'empresa.

 

En què consisteix?


Programa de 10 contactes telefònics en el qual a cada trucada es valora:

  • accessibilitat (El telèfon "s'agafa"?)
  • mitjana de tons (Es triga gaire a agafar el telèfon?)
  • cordialitat (Com és el tracte que es dóna?)
  • desviaments (Amb quantes persones s'arriba a parlar fins que es connecta amb la persona desitjada?
  • tractament de les interrupcions (Com s'argumenten?)
  • resolució eficaç de la trucada (S'aconsegueix el que l'interlocutor vol i com?)

Les trucades telefòniques les realitzen professionals experts en qualitat de servei, actuant d'incògnit, com un client més.

S'elabora un informe global a partir de dades qualitatives i quantitatives que s'han detallat prèviament en el desenvolupament de cada contacte.

 

A qui va dirigit?


A qualsevol empresa de qualsevol sector i dimensió que vol conèixer i avaluar l'atenció telefònica percebuda pels seus clients.

 

Com obtenir el servei?


Contractar-lo a la Cambra per només 150 euros*

*En funció de les dimensions de l'empresa caldrà preveure la possibilitat de fer un nombre major de trucades per obtenir resultats més significatius. Cada trucada addicional tindrà un cost de 15 euros. Preus 2008, IVA no inclòs.

 

Informes a mida


La Cambra us ofereix també la possibilitat de fer informes a mida, determinant els paràmetres o indicadors a analitzar de manera totalment consensuada amb l'empresa.

 

Més informació

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
Sr. Miquel Pijoan
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol.licitud informació