INCENTIUS PER AJUDAR A LES EMPRESES A PROTEGIR LA SEVA PROPIETAT INDUSTRIAL

Ens plau informar-los de les diferents línees d’ajuts i mesures que l’administració posa a l’abast de les empreses amb l’objectiu de promoure el registre de marques i patents internacionals, les quals constitueixen eines fonamentals per assolir una posició competitiva en el mercat.

Ajuts d’ACC1Ó (Cidem/Copca):

  • Programa de defensa de la Propietat Industrial: Subvenciona fins a un 50% de les despeses d’assessorament per part d’experts professionals en matèria de protecció i defensa legal a l’exterior de les invencions industrials (patents i models d’utilitat), dissenys industrials o signes distintius (marques i noms comercials). Feu clic aquí.
  • Programa de suport a les Marques Catalanes: Programa que proporciona l’orientació i l’assessorament necessaris per a crear i potenciar la marca als mercats internacionals. Feu clic aquí. Feu clic aquí.

Us recordem que la Cambra us ofereix un servei integral de protecció de les marques  i patents, que va des de l’anàlisi i recomanació de la millor fórmula de protecció, a la tramitació posterior de la marca, patent o model d’utilitat. Seguidament trobareu els enllaços per a més informació sobre aquests serveis:

Per a més informació:

Àrea d’Informació i Serveis Empresarials
Persona de contacte: Anna Mª Capdevila
Tel. 93 745 12 60 · a/e: serveis@cambrasabadell.org
web: www.cambrasabadell.org

· Si no vol seguir rebent correus en aquesta adreça, cliqui aquí
· Per donar d'alta una nova adreça de correu, cliqui aquí