SERVEIS AL REGISTRE MERCANTIL

Benvolgut/da senyor/a,

Ens plau informar-vos que ja han sortit publicats al BOE els nous models d’impresos de comptes anuals, els quals s’adapten a la llei 16/2007 relativa a la reforma de la legislació mercantil en matèria comptable.

Per accedir al document oficial feu clic aquí BOE. Orden JUS/206/2009 (Document Acrobat PDF 27Mb)

Per descarregar-vos els nous models d’impresos de comptes podeu fer-ho a través de la següent pàgina web: www.mjusticia.es

La Cambra s’encarrega de gestionar els vostres tràmits amb el Registre Mercantil de Barcelona, oferint-vos el servei de presentació dels comptes anuals i dels llibres de comptabilitat,  així com la presentació i recollida d’escriptures, historials, certificacions i notes a l’oficina del Registre, per tal d’estalviar-vos el temps i el desplaçament que aquestes gestions comporten.

D’altra banda, a través de la Cambra podeu accedir a tota la informació mercantil de les empreses d’Espanya (situació registral, incidències, comptes presentats, etc)

Si voleu rebre més informació podeu contactar amb l’Àrea d’Informació i Serveis Empresarials al telf. 93 745 12 60 o emplenar el formulari de sol·licitud d’informació

Ben cordialment,
Ester_Raventós
Ester Raventós Canet
Directora Àrea d’Informació i Serveis Empresarials
Sabadell, Març de 2009                                                    

Per a més informació:

Àrea d’Informació i Serveis Empresarials
Tel. 93 745 12 60 · a/e: serveis@cambrasabadell.org
web: www.cambrasabadell.org

· Si no vol seguir rebent correus en aquesta adreça, cliqui aquí
· Per donar d'alta una nova adreça de correu, cliqui aquí