Gabinet d'Estudis
 

Correu d'informació econòmica
Gener 2010 - núm. 3/2010

L’ IPC DE DESEMBRE 2009

  • El proppassat mes de desembre la variació interanual de l’ IPC va augmentar cinc dècimes tant en el total espanyol com a Catalunya, arribant al 0.8% i a l’1.2%, respectivament.

  • Les taxes de variació mensual van ser un 0.0% per Espanya i 0.1% per Catalunya.

  • La taxa anual de la inflació subjacent (índex general sense incloure els grups d’aliments no elaborats i productes energètics)  puja una dècima i es situa en el 0.3%.

  • Les variacions interanuals que més han influït en l’augment de la taxa anual corresponen al grup dels transports, amb una pujada de tres punts respecte de la taxa anual que tenia el mes de novembre, per arribar al +3.9% (degut a que el desembre del 2008 la baixada dels preus de carburants i lubricants va ser més important); i el grup de la vivenda, que augmenta cinc dècimes i es situa al 0.8% (a causa de la pujada de preus del gasoli per calefacció).

  • Les variacions mensuals amb impacte positiu corresponen al grup de lleure i cultura (un 1.6% a Catalunya i un 1.4% a Espanya per l’ increment de preus del viatge organitzat); el vestit i calçat registra una taxa negativa (-0,1% a Catalunya i -1,2% a Espanya per l’ inici de les rebaixes d’hivern) i també el transport: -0,5% tant a Catalunya com a Espanya.

  • A la UE-27 la taxa interanual augmenta quatre dècimes, situant-se al +1.4%. A la zona euro el ritme és el mateix: augmenta quatre dècimes i es situa al 0.9%. Els capítols amb taxes més elevades són: alcohol i tabac (4.8%), transport (3.5%) i altres béns i serveis (2.4%). Les taxes més baixes les registren els grups de: alimentació (-1.3%), comunicacions (-0.8%) i habitatge (-0.3%).

  • A la zona euro, del total de setze països els que registren taxes més negatives que la de Catalunya i Espanya són: Irlanda (-2.6), Estònia (-1.9), Letònia (-1.4), Malta (-0.4), Portugal (-0.1), Eslovàquia (0.0) i Bèlgica (0.3).

    L’ IPC DE DESEMBRE DE 2009

CATALUNYA
ESPANYA
Sobre mes anterior
Acumulat de l’any
En un any
Sobre mes anterior
Acumulat de l’any
En un any
INDEX GENERAL

0.1

1.2

1.2

0.0

0.8

0.8

1.aliments i begudes no alcoholiques.

0.4

-1.3

-1.3

0.2

-2.4

-2.4

2.begudes alcohol. i tabac

-0.1

12.0

12.0

-0.1

12.7

12.7

3.vestit i calçat

-0.1

-0.6

-0.6

-1.2

-0.8

-0.8

4.habitatge

0.0

0.6

0.6

0.0

0.8

0.8

5.parament de la llar

0.0

1.3

1.3

0.1

0.8

0.8

6.medicina

0.0

-0.2

-0.2

0.0

-1.3

-1.3

7.transport

-0.5

4.3

4.3

-0.5

3.9

3.9

8.comunicacions

0.0

-0.4

-0.4

0.0

-0.3

-0.3

9.lleure i cultura

1.6

-1.1

-1.1

1.4

-1.1

-1.1

10.ensenyament

0.0

3.1

3.1

0.0

2.7

2.7

11.hotels, restauració

0.0

1.7

1.7

0.0

1.2

1.2

12.altres béns i serveis

0.2

2.9

2.9

0.1

2.1

2.1

IPC HARMONITZAT . Països UE. Desembre 2009. General.


 

Taxa anual

 

Taxa anual

Alemanya

0.8

Bulgària

1.6

Àustria

1.1

Rep. Txeca

0.5

Bèlgica

0.3

Dinamarca

1.2

Catalunya

1.2

Estònia

-1.9

Espanya

0.8

Hongria

5.4

Eslovàquia

0.0

Letònia

-1.4

Eslovènia

2.1

Lituània

1.2

Finlàndia

1.8

Polònia

3.8

França

1.0

Regne Unit

:

Grècia

2.6

Romania

4.7

Holanda

0.7

Suècia

2.8

Irlanda

-2.6

Unió Europea

1.4

Itàlia

1.1

Islàndia

11.3

Luxemburg

2.5

Noruega

2.4

Malta

-0.4

Suïssa

0.2

Portugal

-0.1

Turquia

6.5

Xipre

1.6

 

 

Unió Monetària

0.9

 

 

Font:  INE, Eurostat  i elaboració pròpia .

Per a consultes poden adreçar-se al Gabinet d’estudis de la Cambra Oficial de Comerç indústria de Sabadell.

 

Gabinet d'Estudis
Tel. 93 745 12 55
a/e: estudis@cambrasabadell.org
web:
www.cambrasabadell.org
Amb la col.laboració de:
Caixa Sabadell

· Si no vol seguir rebent correus en aquesta adreça, cliqui aquí
· Per donar d'alta una nova adreça de correu, cliqui aquí

 
...el vostre suport