Gabinet d'Estudis
 

Correu d'informació econòmica
Gener 2010 - núm. 2 / 2010

INDICADOR DE CONFIANÇA DEL CONSUMIDOR
Desembre 2009

  • L’ Indicador de Confiança del Consumidor (ICC) del mes de desembre de 2009 (elaborat per l’ICO) es manté pràcticament estable respecte el mes anterior (només baixa -0.6 punts, de 75.3 passa a 74.7): la millora de l’indicador de valoració de la situació actual (+1.4 punts) queda anul•lada pel retrocés de les expectatives (-2.8 punts).
  • En relació amb el mateix mes de l’any passat, l’ ICC-ICO ha millorat 25.8 punts, com a conseqüència de l’augment de l’indicador parcial d’expectatives (+34.7 punts) , i en menor mesura el de la situació actual (+17.8 punts).

des-08

nov-09

des-09

Variació
interanual

Variació intermensual

Ind. Situació actual

28.7

45.1

46.5

+17.8

+1.4

Ind. Expectatives

68.1

105.6

102.8

+34.7

-2.8

ICC-ICO

48.9

75.3

74.7

+25.8

-0.6

  • L’indicador parcial de la situació actual avança +1.4 punts, com a conseqüència de la millora de la opinió dels consumidors respecte les tres qüestions: evolució de l’economia del país (+0.2), la situació de la llar (+1.3) i l’ocupació (+2.9).
  • L’indicador de les expectatives empitjora en -2.8 punts, a causa del retrocés de les expectatives sobre l’economia espanyola (-5.2) i l’economia de la llar (-3.6), però van millorar lleugerament les perspectives de l’ocupació (+0.5).

  • Aquest mes l’ICCO-ICO s’incrementa al grup de províncies amb PIB per càpita més baix, i a la resta de grups es va registrar una caiguda.
  • Al desembre els consumidors han manifestat unes majors expectatives d’inflació i s’han moderat les perspectives de pujada de tipus d’interés. Pel que fa a l’estalvi i el consum de béns duradors, han caigut les expectatives; tot i això, en comparació amb el mateix mes de l’any passat aquestes perpectives d’inflació, pujades de tipus d’interés, estalvi i consum de béns duradors han augmentat.

En conclusió, l’ ICC-ICO es manté pràcticament estable, ja que la caiguda de les expectatives sobre la economia del país i de la llar no es va compensar amb la millora de la resta d’indicadors.

L’any 2009 tanca amb una recuperació de la confiança del consumidor de manera que l’indicador torna als nivells que registrava en els començaments de la crisi financera a finals del 2007.

Font: ICO i elaboració pròpia
Per a consultes poden adreçar-se al Gabinet d’estudis de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell.

Gabinet d'Estudis
Tel. 93 745 12 55
a/e: estudis@cambrasabadell.org
web:
www.cambrasabadell.org
Amb la col.laboració de:
Caixa Sabadell

· Si no vol seguir rebent correus en aquesta adreça, cliqui aquí
· Per donar d'alta una nova adreça de correu, cliqui aquí

 
...el vostre suport